Конспект лекцій “Діяльність прес-служб” О. Погрібної

Понеділок, 7 Червня 2021

Конспект допомагає студенту опанувати дисципліну загалом, а також гарантує ґрунтовну підготовку до семінарських занять, заліку чи екзамену. Текст лекцій чітко структурований та охоплює все необхідне студентові навчально-методичне забезпечення в одному виданні: основи теорії з діяльності прес-служб, додаткові джерела, із яких можна отримати більш докладну інформацію, перелік питань для самоконтролю, практичні завдання, глосарій і список літератури до курсу.

Видання стане в нагоді здобувачам освіти, які вивчають дисципліну «Діяльність прес-служб» і викладачам, які подають чи планують читати цей курс. Може бути корисним усім охочим, хто цікавиться роботою прес-служби, її функціями та журналістикою, зокрема.

Редактор В. Нянько
Художнє оформлення В. Нянько
Комп’ютерна верстка В. Нянько

Коментарі:
Схожі новини: