Монографія “Видавництво «Веселка»: особливості становлення, функціонування й розвитку” О. В. Іванченко

Понеділок, 7 Червня 2021

У монографії системно й усебічно проаналізовано діяльність видавництва «Веселка» з часу його заснування до сьогодення, виявлено особливості організаційного, редакційно-видавничого та промоційного етапів роботи, з’ясовано зміни у тематичному репертуарі книг у різні часові періоди діяльності, у їх художньому оформленні й поліграфічному виконанні, обґрунтовано внесок цього видавничого осередку у формування духовності читацької аудиторії.У дослідженні висвітлено основні чинники формування конкурентоспроможності «Веселки» в книговидавничому просторі України.
Для працівників видавничо-поліграфічної галузі, а також студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування», аспірантів, викладачів.

Редактор Ю. Кліноцька
Художнє оформлення Ю. Кліноцька
Комп’ютерна верстка Ю. Кліноцька

Коментарі:
Схожі новини: