Почуття гумору допоможе впоратись із проблемами

Понеділок, 23 Листопада 2020

Щодня ми стикаємось з безліччю проблем, які завжди є емоційно насиченими. Вони несуть за собою почуття напруги, дискомфорту, які нерідко призводять до виникнення стресових ситуацій. Розвиток суспільства сприяє відходу від усталених поглядів на постановку та процес вирішення життєвих проблем. Альтернативним засобом, що допомагає вирішити проблеми, є такий психологічний ресурс, як почуття гумору.

Гумор вважають здатністю особистості виявляти, фіксувати та осмислювати комічне у навколишній дійсності та емоційно на нього реагувати. Він є механізмом емоційної розрядки, звільнення від негативних емоцій, сприяє формуванню позитивної атмосфери. Гумор, з одного боку, емоційна стратегія, яка дозволяє людині послабити негативні емоційні реакції на проблемну ситуацію за допомогою її переоцінки, а з іншого боку, використовуючи почуття гумору, можна змінити саму подію. Жартуючи над ситуаціями, які людина сприймає як загрозливі, вона звільняється від почуття небезпеки і може відчути впевненість у власних силах.

У психології розрізняють чотири стилі гумору.

1. Афіліативний гумор – підтримувальний, спрямований на інших. За допомогою такого гумору можна створювати та підтримувати доброзичливі стосунки з іншими. Для цього стилю гумору характеризується стійким гарним настроєм, прихильністю та переважанням позитивних емоцій. 

2. Самопідтримувальний гумор – спрямований на себе. Він базується на бажанні людини підтримувати в себе позитивний, оптимістичний погляд на довколишній світ. Використовуючи такий стиль гумору, можна успішно формувати та підтримувати міжособистісні стосунки.

3. Самопринизливий гумор – деструктивний, спрямований на себе. Цей стиль можна використовувати для різних цілей, проте найчастіше його метою є отримання прихильності значущих осіб. Такий гумор базується на актуалізації людиною свого негативного образу.

4. Агресивний гумор – деструктивний, спрямований на інших. Застосовуючи його, людина прагне домінувати в соціумі, шляхом маніпуляцій намагається використати інших людей, що виявляється у критиканстві чи зневажливій манері спілкування.

Розуміючи можливості власного стилю гумору, ви можете свідомо застосовувати його у критичній ситуації як механізм емоційної стабілізації, який буде захищати вас від стресу. Використовуючи підтримувальні стилі гумору, ви підвищуєте рівень власної стресостійкості та налаштовуєтесь на пошук компромісних рішень.

Якщо ви потрапили в критичну ситуацію, наприклад суперечку, і розумієте, що не можете протистояти сильнішому опору, у такому разі можна застосувати почуття гумору для розрядки, і перевести проблемну ситуацію, а саме її предмет, у несуттєве і смішне. Це супроводжується експресивно-поведінковою реакцією у формі сміху, із яким ви звільняєтесь від почуття внутрішньої напруги.

Дослідник М. Мусійчук зазначає: «Гумор у проблемних ситуаціях є інструментом розуміння прихованого сенсу, що полягає у створенні нового погляду на проблемну ситуацію через відхилення від стереотипних уявлень та пошук нових альтернативних значень. Таким чином, молода особа зможе використовувати потенційні можливості, закладені у конфлікті та навчиться застосовувати даний підхід до інших життєвих ситуацій».

Почуття гумору пов’язане зі здатністю людей мислити нестандартно, тобто вміти знаходити нові незвичні підходи до розв’язання проблемних ситуацій. Під час конфлікту людина, за допомогою гумору, здатен побудувати таку стратегію дії, яка допоможе нівелювати його негативний вплив та послабити рівень емоційності ситуації. Використання позитивних стилів гумору не дасть проблемі поглибитись. Дивергентні шляхи мислення, які забезпечуються почуттям гумору, дають змогу перевести будь-яку проблему у конструктивне русло.

Людина, яка володіє розвиненим почуттям гумору та вміє правильно його застосовувати, розглядає критичну ситуацію не як проблему, а як можливість проявити себе та отримати новий досвід. Гумор дозволяє по-новому поглянути на ситуацію та знайти потенційні можливості для власного розвитку, які в ній закладені. Використовуючи гумор в повсякденному житті ви підсвідомо акумулюєте знання про те, який вплив чинить гумор на емоції людей, їх настрої, які поведінкові прояви він викликає, на які думки налаштовує.

Під час виникнення проблемної ситуації ці знання допоможуть вам використовувати своє почуття гумору як певний засіб впливу на опонента для отримання бажаних емоційних реакцій та налаштування процесу проходження конфлікту у відповідності з власними намірами. Завдяки цьому ви можете забезпечити вирішення проблемної ситуації без агресивних проявів та вираження негативних емоцій.

Люди, які характеризуються розвиненим почуттям гумору, більш стійкі до несподіваних стресових ситуацій. Коли людина розглядає проблемну ситуацію з комічного підходом, то переносить її у нову перспективу: бачить несуттєвість та безглуздість питання, через яке виникла проблема, і в такий спосіб отримує контроль над ситуацією. Для того щоб ефективно використовувати почуття гумору під час вирішення проблем, необхідно вміти підмічати комічні моменти в серйозній ситуації і бути здатним посміятися над ними. Сміх так само знімає емоційне напруження, допомагає підвищити рівень розуміння проблеми і тим самим полегшує процес її розв’язання.

Отже, за допомогою почуття гумору ви можете обирати ті чи ті стратегії поведінки у проблемних ситуаціях, які допоможуть ефективно вирішити їх. Це може здійснюватись за рахунок переоцінки ситуації, формування нового погляду на неї, пошуку нових альтернативних шляхів подолання проблеми, зниження емоційної напруги та отримання контролю над ситуацією. А також шляхом нестандартних дій та переведенням проблемної ситуації у несподіваний хід розвитку.

Авторка – Віталіна Кравченко,
студентка 2 курсу магістратури “Медіакомунікації

Коментарі: